Financiële verantwoording over 2019
&
Het overzicht m.b.t. de financiële afhandeling 2020  (< < < aanklikken)

  • De jaarcijfers van de voorafgaande jaren zijn te vinden in het jaarverslag van het desbetreffende jaar.

Toelichting bij jaarrekening 2019 Stichting Limpopo Projects.

In 2019 werd door onze donateurs weer een hoog bedrag gedoneerd van € 16.085,34 !

Onze vaste maand-, kwartaal- en jaarlijkse donateurs brachten met elkaar bijna € 2.760,- op ten behoeve van de post Algemeen. Dat werd nog aangevuld door giften van de Stichting Van Boeijen te Assen € 411,67 (twee collectes).

"De Oude Kassa"" uit Veenendaal (kringloopwinkel) heeft ons weer verrast met twee donaties van in totaal € 2.100,- voor het cursuswerk van het Youth Programme van Elim-Hlanganani

Het fonds Les Paquerettes heeft ook dit jaar aan Thušanang ten behoeve van de opleiding voor crècheleidsters en ECD (Early Childhood Development) een donatie van € 4.000,- verstrekt.

Een echtpaar (50 jaar huwelijk) verheugde ons met een bedrag van € 300,-. Vanwege het overlijden van één van onze donateurs ontvingen wij een gift van € 319,50.

De verkoop van fotokaarten heeft dit jaar € 592,17 opgebracht.

De ontvangen donaties en ondersteuning hebben ons in staat gesteld om in totaal € 12.190,- aan onze projecten over te maken.
Ook dit jaar zijn wij er in geslaagd de overheadkosten laag te houden. De bankkosten van buitenlandse betalingen maken echter een flink deel uit van de overhead. Hierop heeft het bestuur geen invloed.
Het bestuur van Limpopo Projects is de donateurs weer bijzonder erkentelijk voor de vele goede giften die dit jaar zijn ontvangen.Overzicht financiële positie in 2019     (Alle bedragen in Euro's ). Balans per 1-1-2020.

  ACTIVA
* Saldo Triodosrekening 6.300,44
* Saldo ASNrenterekening 4.000,00
* Overlopende rente 1,03
---------------- ---------------------
10.301,47
  PASSIVA
* Reservering speelgoed voor crèches 1.066,54
* Overstaande giften voor Thušanang 810,00
* Standaard reserve 1.000,00
* Algemene reserve 7.424,93
---------------- ---------------------
10.301,47
Inkomsten en uitgaven 2019.
  INKOMSTEN:
* Giften algemeen 7.771,17
* Giften t.b.v. Hlanganani 3.272,50
* Giften t.b.v. Thušanang 4.060,00
* Giften t.b.v. Khanimamba 350,00
* Giften speelgoedkisten (kaartverkoop) 631,67
---------------- ---------------------
Totaal inkomsten 16.085,34
  UITGAVEN:
Projecten
* Jongerenprogramma Hlanganani 3.300,00
* Thušanang, opleiding + materialen 3.250,00
* Khanimamba ECD + kerstviering 5.640,00
---------------- ---------------------
12.190,00
Algemeen
* Onkosten Triodosbank 130,56
* Onkosten buitenlandse betalingen 160,00
* Onkosten organisatie 140,36
* Onkosten kaartverkoop 2018 39,50
---------------- ---------------------
471,47
---------------- ---------------------
Totaal uitgaven 12.661,47

  • Klik hier voor een overzicht van de financiële afhandeling bij de opheffing van de Stichting in 2020.
  • Stichting Limpopo Projects
    Laatste update: 31-12-2020