Lettergrootte

Wilt u de lettergrootte op deze website veranderen? De eenvoudigste manier, en deze werkt in alle programma's voor internet,
is het vasthouden van de Ctrl toets en tegelijk met de + (plus) of - (min) toets de letters vergroten of verkleinen.
Met de Ctrl toets ingedrukt en het scrollwieltje op de muis kunt u de gewenste lettergrootte zelfs zeer precies kiezen.

Welkom op de website van Stichting Limpopo Projects

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van de Stichting Limpopo Projects.
Sinds 2009 heeft de Stichting zich ingezet om de inwoners van de Limpopo provincie in Zuid-Afrika financieel te steunen bij het verbeteren van hun leefomstandigheden.
Het motto en streven van de Stichting daarbij is het bieden van "effectieve steun bij zelfredzaamheid".

Deze website wil een zo transparant mogelijk beeld geven van onze activiteiten in Nederland, onze financiële middelen en de gang van zaken bij de projecten in Zuid-Afrika.
De verschillende bladzijden daarover kunt u bezoeken door de desbetreffende ikonen aan de linkerzijde van deze webpagina aan te klikken. Bruingekleurde woorden in een tekst, die bij aanraking met de muiswijzer een grijze ondergrond krijgen, kunnen ook worden aangeklikt om naar een bladzijde met meer informatie te gaan.

Boven aan de pagina vindt u een aantal tabs waarmee u meer algemene pagina's kunt openen.
Vooral het archief bevat een grote hoeveelheid informatie over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. U vindt er verslagen en filmpjes van de bezoeken aan de verschillende projecten, de lezingen voor scholen en bewonersgroepen, de jaarlijkse financiële verantwoording en alle nieuwsbrieven van de afgelopen jaren.

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten de Stichting op te heffen. In de beleidsvergadering van 20 februari 2019 is besloten toe te werken naar afsluiting en is een tijdsplanning opgesteld. 31 december 2019 werd gemarkeerd als laatste dag waarop fondsen en donateurs in Nederland geld aan de Stichting konden overmaken.
De redenen voor de opheffing zijn divers. In nieuwsbrief 35 staat daar meer informatie over. In het voorjaar van 2020 vindt afronding plaats in onze contacten met de projecten. Dan worden ook de financiële zaken afgehandeld. De actuele stand van zaken vindt u op de financië bladzijden van deze website

Fondswerving en steun

Wij zochten in Nederland financiële steun voor onze projecten in Zuid-Afrika. Een aantal vaste donateurs en fondsen steunen ons daarbij jaar in jaar uit. Inspirerend waren de verschillende manieren waarop mensen in het land zich hebben ingezet om ons op een leuke manier financieel te steunen.
Mede namens de mensen en projecten in Limpopo danken wij u hartelijk voor uw jarenlange ondersteuning en interesse.
Per 15 juni 2020 wordt de bankrekening opgezegd.
Uw privacy
Stichting Limpopo Projects gebruikte uw gegevens om u als donateur/belangstellende goed van dienst te kunnen zijn en om te informeren over onze activiteiten. Wij beschermden uw gegevens daarbij zoals het hoort. Uw (persoons)gegevens werden niet gedeeld met derden.
Van belangstellenden hebben wij het e-mailadres vastgelegd voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven, van donateurs adres en bankrekening en van vrijwilligers een telefoonnummer.
Bij opheffing van de Stichting worden deze gegevens gewist/vernietigd.

Nieuwsbrief

Regelmatig verstuurden wij een nieuwsbrief naar de e-mail adressen van mensen, die zich betrokken voelen bij het werk van de Stichting.

nieuwsbrief

De meest recente nieuwsbrief is van maart 2020.

Met daarin:

  • Het jaarverskag 2019 is uit
  • Reacties op ons plan de Stichting op te heffen in 2020.
  • Kort nieuws over het wel en wee van de projecten in Zuid-Afrika.

Privacy

Voor heel Europa geldt sinds mei 2018 een nieuwe privacywetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bedoeld om mensen te beschermen tegen gebruik van hun persoonlijke gegevens. Ons beleid m.b.t. gegevens, die wij van mensen hebben, vindt u op de websitepagina, waarop u ook meer kunt lezen over fondswerving en steun.

Wanneer u na het lezen van de website nog vragen heeft, stellen wij het zeer op prijs wanneer u contact met ons opneemt .

  • Stichting Limpopo Projects
    Telefoon:l0570l611335
  • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
  • Laatste update: 16-06-2020