Stichting Limpopo Projects

bestuurHet bestuur van de Stichting.
Van links naar rechts: Loes van der Meer, Els Vermeer, Arie Vermeer, Berty Evers en Drieke Holl.

Wie zijn wij?

Stichting Limpopo Projects is opgericht door een vijftal enthousiaste mensen die op hun recente reizen met Limpopo Reizen (het voormalige Kuvona Culturele Reizen) door de Limpopo provincie kennis heeft gemaakt met indrukwekkende projecten op het gebied van zorg en armoedebestrijding.
Limpopo is een provincie in het noorden van Zuid Afrika met een hoog werkloosheidspercentage, veel HIV/AIDS patiënten, veel weeskinderen en grote armoede.
Twee van de initiatiefnemers hebben in 2008, ondersteund door een meelevende groep achterblijvers, een maand als vrijwilliger meegewerkt in Hlanganani, een grote niet gouvernementele zorginstelling in het gebied.

Wat wil de Stichting?

De Stichting Limpopo Projects wil een bijdrage leveren aan het streven naar verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners van de Limpopo provincie.
Zij wil dit bereiken door het inzamelen van gelden via particulieren, donateurs, sponsors en fondsen in Nederland waarmee projecten in Limpopo ondersteund kunnen worden.
Wij zien de rol van de Stichting vooral als een intermediair om kennis, netwerken en gelden vanuit Nederland te koppelen aan veelbelovende projecten in Limpopo die een steun in de rug nodig hebben. Projecten en initiatieven die een goede kans maken op succes, met een veelbelovende visie op verbetering van de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking en met goed lokaal leiderschap.
De Stichting ziet het als haar taak te werken met betrouwbare contactpersonen in Limpopo die kunnen zorgen voor goede informatie over de voortgang van de projecten.

Contacten en projecten

In de afgelopen jaren hebben Kuvona reizigers niet alleen Hlanganani in Elim, maar ook andere projecten gesteund. De Stichting Limpopo Projects wil kijken of, en zo ja hoe deze projecten een plaats kunnen krijgen in de activiteiten van de Stichting. Ook nieuwe projecten kunnen een plaats krijgen.
Op deze website zijn deze Kuvona projecten opgenomen in het overzicht van projecten en voorzien van een korte beschrijving.

En verder...

De Stichting streeft naar een zo groot mogelijke openheid door regelmatig verslag te doen van haar activiteiten, zowel op de website als via nieuwsbrieven.
Wij willen met deze website uw belangstelling wekken voor het werk van de Stichting en u daarover zo volledig mogelijk informeren. Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u contact opneemt met ons secretariaat.

Donateurs zijn van harte welkom. Voor giften staat het bankrekeningnummer van de Triodosbank wijd open (zie voetnoot). De stichting is door de belastingdienst erkend als goede doelenstichting, zodat giften van de belasting kunnen worden afgetrokken.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Loes van der Meer, voorzitter
Drieke Holl, secretaris
Arie Vermeer, penningmeester
Els Vermeer, lid
Berty Evers, lid
Peter van der Meer, adviseur/contactpersoon voor reizen naar Limpopo.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 08190583 en is gevestigd in Deventer.

  • Stichting Limpopo Projects
    Telefoon:l0570l611335
  • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
  • Laatste update: 16-06-2020