Financiële verantwoording over 2018


Toelichting bij jaarrekening Stichting Limpopo Projects.


In 2018 werd door onze donateurs een recordbedrag gedoneerd van € 16.942,- !

Onze vaste maand-, kwartaal- en jaarlijkse donateurs brachten met elkaar bijna € 4.300,- op ten behoeve van de post Algemeen. Dat werd nog aangevuld door giften van de Stichting Vanboeijen te Assen (€ 239,-), de diaconie van de Jacobuskerk in Rolde (€ 527,-), de kookdames uit Groningen (€ 800,-) en de familie Raadschelders (€ 650.-).

Het Youth Programme van Elim-Hlanganani werd onze aanvraag bij het Fonds Weeshuis der Doopsgezinden gehonoreerd met een donatie van € 3.000,- en De Oude Kassa uit Veenendaal doneerde € 1.000,- voor dit cursuswerk. Door een gift van mevrouw W. Brinkhof kon bij Hlanganani een inbraakbestendige kluisdeur geplaatst worden, waarachter de door een lokale firma gedoneerde laptops veilig konden worden opgeborgen. Wij ontvingen in totaal € 770,- aan verjaardagsgelden en incidentele giften.

Het fonds Les Paquerettes heeft ook dit jaar aan Thušanang ten behoeve van de opleiding voor crècheleidsters een donatie van € 3.000,- verstrekt.

Ten behoeve van Khanimamba ontvingen wij verjaardagsgelden tot een bedrag van € 760,- voor de trainerscursus van het Early Childhood Development (ECD). Ook dit jaar organiseerde Khanimamba met succes weer een groot regionaal Kerstfeest.

De verkoop van fotokaarten heeft dit jaar € 702,72 opgebracht.

De ontvangen donaties en ondersteuning hebben ons in staat gesteld om in totaal € 16.320,- aan onze projecten over te maken.
Ook dit jaar zijn wij er in geslaagd de overheadkosten laag te houden. De bankkosten van buitenlandse betalingen maken echter een flink deel uit van de overhead. Hierop heeft het bestuur geen invloed.
Het bestuur van Limpopo Projects is de donateurs weer bijzonder erkentelijk voor de vele goede giften die dit jaar zijn ontvangen.


Overzicht financiele positie in 2018     (Alle bedragen in Euro's ).

Balans per 1-1-2019.

  ACTIVA
* Saldo Triodosrekening 3.319,44
* Saldo ASNrenterekening 3.555,18
---------------- ---------------------
6.874,62
  PASSIVA
* Reservering speelgoed voor crèches 434,87
* Standaard reserve 1.000,00
* Algemene reserve 5.439,75
---------------- ---------------------
6.874,62

Inkomsten en uitgaven 2018.

  INKOMSTEN:
* Giften algemeen 6.509,52
* Giften t.b.v. Hlanganani 5.770,00
* Giften t.b.v. Thušanang 3.000,00
* Giften t.b.v. Khanimamba 960,00
* Giften t.b.v. speelgoedkisten 702,72
---------------- ---------------------
Totaal inkomsten 16.942,24
  UITGAVEN:
Projecten
* Jongerenprogramma Hlanganani 7.020,04
* Thušanang, opleiding + materialen 3.000,00
* Speelgoedkisten Thušanang 300,00
* Khanimamba ECD + kerstviering 6.000,00
---------------- ---------------------
16.320,04
Algemeen
* Onkosten Triodosbank 130,56
* Onkosten buitenlandse betalingen 125,00
* Onkosten organisatie 140,36
* Onkosten kaartverkoop 2018 81,18
---------------- ---------------------
477,10
---------------- ---------------------
Totaal uitgaven 16.797,14
  • Stichting Limpopo Projects
    Telefoon:l0570l611335
    IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
  • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
  • Laatste update: 07-08-2019