Financiële verantwoording over 2016


Toelichting bij jaarrekening Stichting Limpopo Projects.


In 2016 werd in totaal een bedrag van € 8.348,54 aan de Stichting Limpopo Projects geschonken.
Vermeldenswaard is dat in 2016 van onze zeer trouwe donateurs € 2.040,00 werd verkregen.
De 'Oude Kassa' in Veenendaal doneerde opnieuw een aanzienlijk bedrag voor het Youth Programme, evenals de 'Kookdames' uit Groningen.
Verblijd werden wij weer met de collecteopbrengst van de Van Boeijen Stichting uit Assen. De kaart- en speelgoedverkoop bracht ook dit jaar weer een mooi bedrag op voor de aanschaf van leerzaam speelgoed. De Stichting CuCu reageerde op onze aanvraag positief met een gift voor de opleiding van leidsters van Khanimamba.

Dit jaar heeft de Stichting Limpopo Projects een aanzienlijk bedrag kunnen schenken. In totaal werd € 9.843,65 aan de verschillende projecten overgemaakt.

 • Voor het Jongerenprogramma mocht Hlanganani € 2.600,00 tegemoet zien. Tevens werd een donatie van € 400,00 ter vrije besteding overgemaakt.
 • Khanimamba ontving in totaal voor de opleiding van crècheleidsters € 4.700,00. In 2015 was hiervoor reeds € 1.647,23 gereserveerd.
 • Aan Thušanang is voor de opleiding van crècheleidsters en de daarbij behorende materialen € 1.300,00 gedoneerd. Tevens heeft Thušanang speelgoed tot een bedrag van € 500,00 kunnen aanschaffen.
 • Wij hebben aan de Shiluvaneschool ter verhoging van de veiligheid de egalisatie en bestrating van het terrein van de Shiluvaneschool € 240,00 betaald.

Het bestuur van Stichting Limpopo Projects is alle de donateurs wederom bijzonder erkentelijk voor de vele goede giften.


Overzicht financiele positie in 2016     (Alle bedragen in Euro's ).

Balans per 1-1-2017.

  ACTIVA
* Saldo Triodosrekening 1.837,64
* Saldo ASNrenterekening 3.529,10
* Overstaande sponsoring 170,00
* Overlopende rente 20,10
---------------- ---------------------
5.556,84
  PASSIVA
* Overlopende kosten 31,42
* Reservering Hlanganani algemeen 170,00
* Reservering Youth Programme 315,000
* Reservering noodhulp Shiluvane 70,00
* Reservering Khalimamba kerstviering 200,00
* Reservering speelgoed voor crèches 128,85
* Standaard reserve 1.000,00
* Algemene reserve 3.641,57
---------------- ---------------------
5.556,84

Inkomsten en uitgaven 2016.

  INKOMSTEN:
* Giften algemeen 3.219,39
* Giften t.b.v. Hlanganani 570,00
* Giften t.b.v. jongerenprogramma Hlanganani 2.915,00
* Giften t.b.v. school Shiluvane 190,00
* Giften t.b.v. Khanimamba 880,00
* Giften t.b.v. speelgoedkisten 75,00
* Verkoop kaarten incl. porti 499,15
---------------- ---------------------
Totaal inkomsten 8.348,54
Kruispost
* Uit renterekening 1.300,00
---------------- ---------------------
9.648,54
  UITGAVEN:
Projecten
* Jongerenprogramma Hlanganani 2.600,00
* Hlanganani algemeen 400,00
* Thušanang, opleiding + materialen 1.300,00
* Khanimamba ECD + kerstviering 4.700,00
* Shiluvane bestrating 240,00
* Speelgoedkisten Thušanang 500,00
---------------- ---------------------
9.740,00
Algemeen
* Onkosten Triodosbank 118,32
* Onkosten buitenlandse betalingen 190,00
* Onkosten organisatie 239,01
* Onkosten kaartverkoop 2016 103,65
* Onkosten overig 56,94
---------------- ---------------------
707,92
---------------- ---------------------
Totaal uitgaven 10.447,92
 • Stichting Limpopo Projects
  Telefoon:l0570l611335
  IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
 • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
 • Laatste update: 07-02-2018