Financiële verantwoording over 2017


Toelichting bij jaarrekening Stichting Limpopo Projects.


In 2016 werd in totaal een bedrag van € 13.871,04 aan de Stichting Limpopo Projects geschonken.

Een achttal inmiddels zeer trouwe maanddonateurs schonk € 2.160,00.

Het verschrikkelijke nieuws over de brand in de Shiluvane School heeft geleid tot een actie om gelden te verwerven om schoolbanken en een nieuwe laptop aan te schaffen. Het heeft het bestuur zeer verrast dat deze actie zoveel gelden heeft opgebracht, te weten € 3.777,00. Shiluvane School was in staat daar 23 schoolbanken voor te kopen. Ook een laptop met backup-mogelijkheid kon worden aangeschaft.

De Van Boeijen Stichting uit Assen doneerde tweemaal de collecteopbrengst van in totaal € 757,95.

Het fonds Les Paquerettes heeft ook dit jaar aan Thušanang ten behoeve van de opleiding voor crècheleidsters een donatie van € 3.000,00 verstrekt.

Een "fooienpot" in Bansie, eetcafé in Utrecht, heeft dit jaar € 68,75 opgeleverd. Wij vinden het een dermate goed idee, dat wij dergelijke initiatieven graag van harte ondersteunen.

De verkoop van fotokaarten heeft dit jaar € 598,18 opgebracht. Het bestuur heeft aan Thusanang € 500,00 overgemaakt om verantwoord speelgoed aan te schaffen.

Aan Khanimamba heeft het bestuur € 1.300,00 overgemaakt ten behoeve van de opleiding van een crècheleidster.
Tevens is € 350,00 gedoneerd voor een regionaal uitgebreide kinderkerstviering.

Aan Elim/Hlanganani zijn ook dit jaar weer gelden voor een cursus Youth Programme verstrekt. Een veertigtal jongeren wordt op deze wijze breed voorbereid op maatschappelijk functioneren.

Het bestuur is er opnieuw in geslaagd de overheadkosten laag te houden.
Vermeld dient te worden dat de kosten voor buitenlandse betalingen voor een groot deel de overheadkosten bepalen.
Het bestuur van Stichting Limpopo Projects is tenslotte alle donateurs bijzonder erkentelijk voor de vele goede giften.


Overzicht financiele positie in 2017     (Alle bedragen in Euro's ).

Balans per 1-1-2018.

  ACTIVA
* Saldo Triodosrekening 3.174,34
* Saldo ASNrenterekening 3.529,10
* Overlopende rente 20,10
---------------- ---------------------
6.723,54
  PASSIVA
* Reservering speelgoed voor crèches 113,33
* Standaard reserve 1.000,00
* Algemene reserve 5.610,21
---------------- ---------------------
6.723,54

Inkomsten en uitgaven 2017.

  INKOMSTEN:
* Giften algemeen 5.267,95
* Giften t.b.v. Hlanganani 957,91
* Giften t.b.v. school Shiluvane 3.777,00
* Giften t.b.v. Thušanang 3.000,00
* Giften t.b.v. Khanimamba 270,00
* Giften t.b.v. speelgoedkisten 598,18
---------------- ---------------------
Totaal inkomsten 13.871,04
  UITGAVEN:
Projecten
* Jongerenprogramma Hlanganani 2.850,00
* Thušanang, opleiding + materialen 3.000,00
* Shiluvane uit de brand 3813,09
* Khanimamba ECD + kerstviering 1.650,00
* Speelgoedkisten Khanimamba 500,00
* Onkosten kaartverkoop 2017 113,70
---------------- ---------------------
11.926,79
Algemeen
* Onkosten Triodosbank 131,82
* Onkosten buitenlandse betalingen 200,00
* Onkosten organisatie 190,35
* Onkosten overig 85,38
---------------- ---------------------
607,55
---------------- ---------------------
Totaal uitgaven 12.534,34
  • Stichting Limpopo Projects
    Telefoon:l0570l611335
    IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
  • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
  • Laatste update: 11-02-2019