Anbi gegevens

De belastingdienst wil graag controleren en vraagt ons gegevens over de stichting voor hen op een rij te zetten. Hoewel bijna alle gegevens -met wellicht enig zoeken- op deze website te vinden zijn, doen wij dat natuurlijk graag.

Hieronder het overzicht:

Naam: Stichting Limpopo Projects
Het RISN/Fiscaal nummer:.
.
.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 08190583 en is gevestigd in Deventer.
Het fiscaal nummer is 8205.00.197.
Contactgegevens:
.
.
adres:        Achter de Hoven 25,  7419 AE Deventer
telefoon:     0570 611335
e-mail:       secretariaat@limpopoprojects.nl
Bestuurssamenstelling:
.
.
.
.
L.A. van der Meer-Krabbendam, voorzitter
D. Holl-Goris, secretaris
A. Vermeer, penningmeester
E. Vermeer-de Bruyn, lid
B. Evers-Jacobs, lid.
Beleidsplan:
.
.
.
..
Het beleidsplan is een integraal onderdeel van het jaarverslag.
Daarin staan zowel rapportages van de eerder uitgevoerde activiteiten als de voornemens
met betrekking tot de werkzaamheden van de Stichting in de toekomst.
Het jaarverslag is te downloaden van deze website.
Beloningsbeleid: Niemand ontvangt een geldelijke beloning.
Doelstelling:
.
.
.
..
.
.
.
.
Het doel van de Stichting is bij te dragen aan verbetering van de leefomstandigheden van mensen in Limpopo (Zuid-Afrika).
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
- het ondersteunen van veelbelovende projecten
- het inzamelen van gelden via particulieren, sponsoren en fondsen
- een bijdrage aan bewustwording door middel van transparante
  informatie en publiciteit over Limpopo
- samenwerking met het aanwezige kleinschalig toerisme.
  zie ook de pagina "wie zijn wij" op deze website.
Verslag activiteiten:
.
.
- Uitgebreid en actueel verslag op deze website.
- Regelmatige informatie via een nieuwsbrief ( e-mail ).
  zie archief nieuwsbrieven op deze website.
Financiële verantwoording:
.
- Uitgebreid en actueel verslag in dit hoofdstuk van de website.
- Jaarcijfers verschijnen in het jaarverslag




  • Stichting Limpopo Projects
    Telefoon:l0570l611335
    IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
  • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
  • Laatste update: 15-03-2020