anbi logoUw gift aan dit goede doel is aftrekbaar voor de belastingen.
  Wilt u een ontvangstbevestiging van uw gift,
  mail dan even ons secretariaat met uw adresgegevens.


Giftenaftrek en belasting.

Uw gift aan een Anbi-instelling kunt u aftrekken van de belasting. De belastingdienst bouwt daarbij een financiële drempel in. U kon die drempel alleen vermijden door uw gift voor 5 jaar te laten vastleggen in een notariële akte.

Vanaf 1 januari 2014 is de tussenkomst van een een dure notaris niet meer nodig. U kunt nu zelf een overeenkomst sluiten voor een vaste periodieke gift over minimaal 5 jaar, zonder drempel.
Op de website van de belastingdienst kunt u hierover lezen en uw voordeel berekenen.

De belastingdienst zelf heeft een formulier ontworpen om zo'n overeenkomst te sluiten.
Dit formulier kunt u van onze website downloaden
, daarna invullen en aan de penningmeester A. Vermeer van Limpopo Projects mailen of per post toesturen aan Dhr. A. Vermeer, Oranjestraat 8, 3921BC, Elst.
Limpopo Projects ondertekent beide formulieren ook en stuurt de schenker-overeenkomst aan u terug.


Anbi gegevens

De belastingdienst wil graag controleren en vraagt ons gegevens over de stichting voor hen op een rij te zetten. Hoewel bijna alle gegevens -met wellicht enig zoeken- op deze website te vinden zijn, doen wij dat natuurlijk graag.

Hieronder het overzicht:

Naam: Stichting Limpopo Projects
Het RISN/Fiscaal nummer:.
.
.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 08190583 en is gevestigd in Deventer.
Het fiscaal nummer is 8205.00.197.
Contactgegevens:
.
.
adres:        Achter de Hoven 25,  7419 AE Deventer
telefoon:     0570 611335
e-mail:       secretariaat@limpopoprojects.nl
Bestuurssamenstelling:
.
.
.
.
L.A. van der Meer-Krabbendam, voorzitter
D. Holl-Goris, secretaris
A. Vermeer, penningmeester
E. Vermeer-de Bruyn, lid
B. Evers-Jacobs, lid.
Beleidsplan:
.
.
.
..
Het beleidsplan is een integraal onderdeel van het jaarverslag.
Daarin staan zowel rapportages van de eerder uitgevoerde activiteiten als de voornemens
met betrekking tot de werkzaamheden van de Stichting in de toekomst.
Het jaarverslag is te downloaden van deze website.
Beloningsbeleid: Niemand ontvangt een geldelijke beloning.
Doelstelling:
.
.
.
..
.
.
.
.
Het doel van de Stichting is bij te dragen aan verbetering van de leefomstandigheden van mensen in Limpopo (Zuid-Afrika).
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
- het ondersteunen van veelbelovende projecten
- het inzamelen van gelden via particulieren, sponsoren en fondsen
- een bijdrage aan bewustwording door middel van transparante
  informatie en publiciteit over Limpopo
- samenwerking met het aanwezige kleinschalig toerisme.
  zie ook de pagina "wie zijn wij" op deze website.
Verslag activiteiten:
.
.
- Uitgebreid en actueel verslag op deze website.
- Regelmatige informatie via een nieuwsbrief ( e-mail ).
  zie archief nieuwsbrieven op deze website.
Financiële verantwoording:
.
- Uitgebreid en actueel verslag in dit hoofdstuk van de website.
- Jaarcijfers verschijnen in het jaarverslag
 • Stichting Limpopo Projects
  Telefoon:l0570l611335
  IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
 • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
 • Laatste update: 07-08-2019