Projectbezoek 2017

Bezoek aan Shiluvane Primary School op vrijdag 15 september 2017

Met Theresa Mgimeti, hoofd van de school in Shiluvane hebben we om 11 uur afgesproken. Als we bij de school arriveren ontdekken we tot onze verrassing dat er iets bijzonders staat te gebeuren want alle kinderen zitten op stoeltjes tussen het kantoor en de school en zwaaien vrolijk naar ons. We moeten plaatsnemen bij de andere gasten zoals de dominee, leden van het schoolbestuur en een afgevaardigde van de chief. Een leerkracht in Tsongadracht heet ons van harte welkom. Zij zal de komende programmaonderdelen aankondigen.


gedicht
 • We kijken naar een voordracht van een viertal meisjes over de regenboognatie Zuid Afrika met alle onderlinge verschillen maar waarin iedereen elkaar helpt.
 • We luisteren naar een zangkoortje en naar Tsongagedichten geschreven door een leerkracht, voorgedragen door leerlingen en aan ons overhandigd.
 • We genieten van de traditionele Tsongadansen van meisjes en ook van jongens.
 • En Theresa spreekt ons langdurig toe en bedankt Limpopo Projects voor de steun die het de school de afgelopen jaren heeft gegeven en vooral ook nu weer na de brand.

Ondertussen loopt een oud-bestuurslid van de school schalen met eten naar binnen te brengen want dat hoort nu eenmaal bij de gastvrijheid: zonder maaltijd mag je niet naar huis. Als het officiële gedeelte is afgelopen breekt voor de leerlingen het feest pas goed aan: ze dansen naar hartenlust en willen allemaal op de foto met het bezoek uit Nederland.

Na de maaltijd laat Theresa ons de gehavende school zien. De schade is groot: twee lokalen zijn volledig uitgebrand en zullen moeten worden afgebroken en opnieuw opgebouwd omdat ook de muren zwaar zijn beschadigd, het golfplaten dak hangt er gevaarlijk bij. Het is een troosteloos gezicht.
De leerlingen krijgen zolang les in twee containerlokalen. Daarin staan de nieuwe banken, nog half ingepakt om beschadiging te voorkomen. Zij staan er als vlag op de modderschuit in de troosteloze lokalen. Voor herstel van de schade zwijgt de overheid tot nu toe in alle talen.

Het was opnieuw een onvergetelijke dag al vertrekken we wel met een wat moedeloos gevoel: wat zal er in de komende tijd met deze school gebeuren? Is alle strijd van Theresa om een goede school achter te laten na haar vertrek, voor niets geweest? Zal de school blijven bestaan nu ook het aantal leerlingen van 350 naar 185 is teruggelopen? Wij hopen het voor haar maar hebben er wel onze twijfels bij.
Desondanks heeft het plezier van de kinderen en de inspanning van de staf ons het gevoel gegeven dat Limpopo Projects in de loop er jaren voor de nodige lichtpuntjes heeft kunnen zorgen.


 • Stichting Limpopo Projects
  Telefoon:l0570l611335
  IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
 • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
 • Laatste update: 16-01-2020