Projectbezoek 2017

Bezoek aan ECD on the Move van Thušanang op donderdag 14 september 2017

Met Terry Morgan, directeur van Thušanang, opleidingsinstituut voor crècheleidsters in Haenertsburg, rijden we naar de tomaten en fruitfarm Styldrift voorbij Duiwelskloof waar deze ochtend de ECD on the Move truck gaat staan. Twee leidsters en de chauffeur zullen daar in drie uur het volledige programma van een crèchedag uitvoeren voor de kinderen van 3 tot 7 jaar die op het terrein van de farm wonen. Als wij aankomen staan zo'n 15 kinderen onder een grote boom gespannen te wachten tot de truck komt aanrijden. Terwijl hij het terrein opdraait gaat er een gejuich op.
Eén ochtend in de week komt de rijdende crèche naar Styldrift, een plek waar geen crèche is, een zandvlakte met gammele houten en golfplaten bouwsels waar de farmwerkers en hun gezinnen wonen.
businhoud 's Middags rijdt de truck naar een andere plek om hetzelfde programma uit te voeren. In één week bezoekt de truck zo 8 plekken waar geen crèche is. Het is de bedoeling dat na 1 jaar de ouders het initiatief zullen overnemen en zelf een crèche oprichten. Dit lijkt op deze plek echter een ijdele hoop gezien de apathische moeders voor wie het leven voornamelijk uit overleven lijkt te bestaan.

Het is hard werken voor de leiding. Eerst alles uitpakken, daarna het programma draaien, opruimen en weer inpakken en dat in weer of geen weer. Dit keer is het weer 36 ºC en de lente is nog maar net begonnen. Terwijl wij toekijken en Peter filmopnamen maakt verbazen wij ons erover hoe gedisciplineerd de kinderen zijn. Na drie maanden kennen ze de liedjes en doen in alles heel actief mee alsof de truck er elke dag staat. Er lijkt geen verschil in het spelen van deze kinderen en die van ons. Het is ontroerend als je daarmee denkt aan de verschillen in kansen.

Terwijl wij kijken naar de activiteiten de kinderen en de leidsters geeft Terry meer informatie over de achtergronden van de truck. Het initiatief van de ECD-truck komt van het departement van Social Affairs met de bedoeling om vroegtijdse educatie te stimuleren zodat kinderen niet helemaal blanco op de basisschool komen. Terry vertelt dat er wel veel voorschriften zijn waaraan moet worden voldaan. Zo moet er brood met ei en mayonaise worden verstrekt met een beker melk en fruit, maar als de kinderen dat niet lusten is het moeilijk om daarvan af te wijken.
Thušanang krijgt een budget voor de bus maar mag daarvan niets apart leggen voor vervanging van kapot speelgoed of andere dingen, dit op straffe van korting op de subsidie van het volgend jaar. Ook hier wordt veel achter het bureau van het departement bedacht en blijkt de praktijk weerbarstiger.

bus Het was de opzet dat de truck naar farms zou gaan maar dat lukte alleen op deze farm, de andere zeiden zelf een crèche te hebben of weigerden eenvoudigweg. Het kostte de nodige moeite om andere locaties te vinden. Er is budget voor twee leidsters maar Thušanang heeft ook de chauffeur getraind om in het programma mee te draaien. Hij verzorgt naast het opbouwen en inpakken ook de leeshoek, helpt kinderen met lezen en leest voor. Limpopo Projects heeft aan het aanvullend salaris voor hem bijgedragen.
Hoewel ze er nu niet zijn heeft Thušanang een zevental stagiaires, 4 uit Engeland en 3 uit Zuid Afrika die meehelpen met de truck en met alfabetisering. Zij worden vanuit een christelijke organisatie ingezet voor 3 maanden en wonen bij mensen in het gebied. Tussen het vertrek van de ene groep en de komst van de nieuwe zit echter een stagiaireloze periode van enkele maanden.
Lastig vindt Terry.  • Stichting Limpopo Projects
    Telefoon:l0570l611335
    IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
  • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
  • Laatste update: 16-01-2020