LPProject vanaf 2008 - heden
    Contacten vanaf 2006 - heden

    Totaal geldelijke steun € 61.858,21
    waarvan € 50.789,50 aan het Youth Programme.
    Kijk op financiële pagina's voor details

Elim Hlanganani Society for the Care of the Aged (Hlanganani is een Xitsongawoord en betekent: "bijeenbrengen")


Wat is Hlanganani

pioniersDe pioniers van Hlanganani, v.l.n.r.:
Mr. Demetrius Khosa († 23-02-2018), Mrs. Mawila Hlungwani († 21-03-2012) en Mrs. Florence Khosa († 03-07-2018).

Hlanganani is een welzijnsorganisatie opgericht in 1993 en werkzaam in 26 gemeenschappen in het gebied rond Elim, een voormalige zendingspost met een streekziekenhuis in het noorden van Zuid Afrika in de provincie Limpopo.

 • Hlanganani werd opgericht door ouderen om aan ouderen thuiszorg te verlenen.

Gezonde ouderen maken niet alleen deel uit van de gemeenschap, maar kunnen daarin ook een nuttige functie vervullen. Vanuit deze filosofie werd door gezonde ouderen de zorg georganiseerd voor hun kwetsbare leeftijdgenoten.
Hlanganani maakt voor deze zorg gebruik van de inzet van een honderdtal caregivers.

 • De grote sterfte ten gevolge van AIDS heeft ook kinderen zonder zorg achtergelaten.

Naast de zorg voor ouderen is ook de zorg en opvoeding van weeskinderen een belangrijk facet van het werk geworden.

 • En weeskinderen worden groot.

Dus heeft de zorg zich inmiddels ook uitgebreid naar jong volwassenen in de vorm van begeleiding en opleiding: het Youth Programme.

Nog altijd met als motto: voor de gemeenschap, door de gemeenschap.

Hlanganani en Stichting Limpopo Projects

Sinds de bezoeken van reizigers en de de maand vrijwilligerswerk bij Hlanganani van Arie Vermeer en Loes van der Meer in 2008 zijn er nauwe banden. Over de ervaringen van Loes en Arie kunt u lezen in de nieuwsbrieven en hun verslag in ons archief.
De laatste jaren heeft de Stichting er na overleg met de de leiding van Hlanganani voor gekozen om vooral steun te verlenen aan het Youth Programme. Deze opleiding en vorming van jong volwassenen wordt hoofdzakelijk bekostigd met sponsorgelden. De jongeren zelf, vaak weeskinderen, hebben zelden de middelen om bij te dragen. Hoewel Hlanganani actief op zoek is naar sponsoren in Zuid Afrika kan steun uit Nederland goed worden gebruikt.


Het jongerenprogramma (Youth Programme)

les

Voor de oudere jeugd is er een speciaal programma, gericht op persoonlijke vorming.
De schoolopleiding eindigt voor de meesten met 16 jaar, vervolgonderwijs is voor velen onbetaalbaar en werk is moeilijk te vinden.
Een cursusprogramma "Life orientation en livelyhoodskills" (programma levensvragen en vaardigheden om in eigen onderhoud te voorzien) probeert hen daarom verder te begeleiden. Deze jongeren krijgen informatie op het gebied van gezondheid, HIV/AIDS, voeding, omgaan met vrienden en familie, seksualiteit en een weerbaarheidstraining.

Daarnaast krijgen zij training gericht op zelfredzaamheid, zoals klussen in en om het huis en groente kweken. En voor een betere kans op de arbeidsmarkt krijgen zij sollicitatietraining en computerlessen. Het volgen van deze lessen wordt beloond met een certificaat, dat wordt uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst.

Vanaf 2007, toen het programma startte, tot juni 2011 werd het gefinancierd door de Ford Foundation. Vanaf dat moment wordt naarstig gezocht naar andere fondsen.
Het programma wordt uitgevoerd door (vrijwillige) oud-leerkrachten. Elke acht weken nemen rond 35 jongeren deel.


      In 2012 heeft onze stichting speciale actie gevoerd om een deel van dit programma te financieren.
      Meer over deze succesvolle actie in ons archief.

Inmiddels zijn er meer dan 1400 jongeren opgeleid. Verheugend is dat inmiddels meer dan 350 daarvan dankzij hun certificaat een betaalde baan hebben gevonden. Ze zijn gewilde werknemers voor het nieuwe winkelcentrum in Elim. Ook zijn enkele ex-cursisten eigen winkeltjes begonnen. Voor Hlanganani is dit jongerenprogramma uitgegroeid tot één van haar belangrijkste activiteiten.
Tot op heden heeft de stichting elk jaar kunnen bijdragen in de cursuskosten. • Stichting Limpopo Projects
  Telefoon:l0570l611335
 • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
 • Laatste update: 16-06-2020