Zorg voor ouderen middels caregivers

Caregivers zijn vrijwillige medewerkers, die door de organisatie zelf opgeleid, getraind en bijgeschoold worden.
De studie wordt afgesloten met de uitreiking van een certificaat.
De caregivers dragen een soort uniform, zodat zij als zorgverlener herkenbaar zijn.
Het zijn vaak mensen die zelf ook hulp van de organisatie gekregen hebben, bijvoorbeeld bij ziekte van de partner.
Zij komen wekelijks bijeen om de problemen van het werk te bespreken.
Door de verkoop van zelfgemaakte producten, zoals jam, pindakaas, kralenwerk en handwerken proberen zij wat inkomsten te verwerven voor hun eigen community.

caregivers in opleiding Caregivers in opleiding.

thuiszorgCaregivers op bezoek bij een cliënte.

voedseluitdelingVoedselpakketten van de regering voor verdeling.

voedseluitdelingKinderen in de rij bij voedseluitdeling.

In 2015 heeft Hlanganani een nieuw programma aan de werkzaamheden toegevoegd. Het doel van dit programma is mensen te trainen om aan volwassenen en ouderen informatie over HIV/AIDS en daaraan gerelateerde ziektes te geven. De South African Development Community heeft het programma opgezet en Help Age International gaf de fondsen voor trainingen in Tanzania, Zimbabwe en South Africa: in Elim Hlanganani!
Twee groepen van 33 mensen -de zgn. peer-educators- zijn getraind om in de 22 gemeenschappen rond Elim te vertellen wat AIDS is, hoe het overgedragen wordt, wat je kan doen om dat te voorkomen en hoe de patiënten te verzorgen.
Mensen worden gestimuleerd zich vrijwillig te laten testen, krijgen uitleg over medicijnen en voeding.
De vrijwilligers proberen iedereen te bereiken, op de woonplek, of brengen een kerk- of vrouwengroep bijeen om de kennis over te dragen.
Eens per maand komen zij naar Hlanganani terug om verslag uit te brengen en ervaringen uit te wisselen.


De caregivers worden ingezet bij de volgende programma's:

 • Thuiszorg voor ouderen en gehandicapten

Caregivers bezoeken en helpen hen die door ziekte of zwakte aan huis gebonden zijn.
Zij wijzen mensen op de uitleenpost voor hulpmiddelen, zoals krukken, looprek en rolstoel.
Zij behartigen waar nodig de belangen van de zieken m.b.t. pensioenen en papieren.

 • Dagopvang voor ouderen

Om isolement van ouderen tegen te gaan komen elke werkdag 35 tot 50 ouderen bijeen in de nieuwe hal van Hlanganani. Het is een plaats van ontmoeting. Men doet er diverse activiteiten en eenmaal per week wordt informatie gegeven op het gebied van gezondheid, voeding, opvoeding e.d.

 • Thuiszorg voor mensen met HIV/AIDS

Caregivers bieden deze mensen verzorging en hulp aan huis. Zij geven voorlichting over hoe met deze ziekte te leven en zetten cliëntengroepen op. Ook helpen zij bij het aanvragen van uitkeringen.

 • Armoedebestrijding

De regering van Zuid Afrika voorziet van tijd tot tijd in voedselpakketten. De caregivers verzorgen de distributie.
Ook de boeren en supermarkten uit de streek leveren overgebleven producten en levensmiddelen aan Hlanganani, waarvan pakketten gemaakt worden. Deze worden aan de meest behoeftigen uitgedeeld.
Er worden lessen in budgettering gegeven. Ook worden mensen geholpen met het aanvragen van een uitkering of een nieuw te bouwen eenvoudig huisje waar sinds Mandela's presidentschap iedereen recht op heeft.


 • Stichting Limpopo Projects
  Telefoon:l0570l611335
  IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
 • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
 • Laatste update: 07-08-2019