Wat doet Hlanganani (vervolg)


  • Zorg voor wezen en andere kwetsbare kinderen

kinderspelSpelende kinderen in Mahonisi-community.

sportenAtlethiekwedstrijd in het stadion van Elim Waterval

acomodatiesGroententuin en (deel van) nieuwe hal.

sportenVoetbal, goed voor de vrouw op leeftijd . .

Rond Elim zijn meer dan 500 weeskinderen afhankelijk van zorg en begeleiding. Hlanganani probeert dit op verschillende manieren te bieden.
Een deel van de weeskinderen wordt opgevangen door familie, vaak door een grootouder. Er zijn een dertigtal kindhuishoudens, waarin oudere kinderen voor de jongere zorgen. Caregivers zetten zich in als pleegmoeder of begeleider.
Daarnaast bereiden ouderen 5 dagen per week een warme maaltijd. In het hoofdgebouw wordt dan een maaltijd verstrekt aan gemiddeld 135 kinderen.

Waar nodig wordt ook kleding uitgereikt.
Kinderen kunnen huiswerkbegeleiding krijgen en boeken lenen.
De kinderen krijgen informatie over hygiëne, gezondheid en AIDS van gepensioneerde leerkrachten en verpleegkundigen.
Voor de schooljeugd zijn er wekelijks sport- en spelactiviteiten in 8 communities.


Algemeen

Het gebouw van waaruit gewerkt wordt bevat een kantoortje en een grote hal. Deze dient als distributiecentrum, inloopcentrum, uitleencentrum, leslokaal, vergaderzaal, bibliotheek en nog meer.
De uitreiking van certificaten, het Kerstfeest en andere feesten worden er gevierd. Sinds 13 december 2008 kon een nieuwe hal in gebruik worden genomen, dankzij giften van de lokale Indiase gemeenschap en Zwitserse fondsen. In de hal vinden cursussen en allerlei activiteiten voor de jeugd plaats.

Naast deze hal is een grote groententuin die mede voorziet in groenten voor de voedselverdeelpunten.
Ook is er een nieuw sanitair blok gebouwd (voorzien van zonneboilers), waar caregivers de aan hun toevertrouwde kinderen kunnen douchen.

Onlangs is een nieuw stuk land in het centrum van de wijk verworven. De plannen zijn om daar een dagopvang voor ouderen te bouwen en een sportveld aan te leggen. Er wordt nu al groente verbouwd voor de dagelijkse maaltijdvoorziening.

Om zoveel mogelijk te bereiken werkt Hlanganani samen met andere instellingen die in de regio werkzaam zijn op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. Veel energie wordt gestoken in het verwerven van fondsen en sponsorgelden.

Financieel gezien was Hlanganani jarenlang een gezonde instelling. Gebouwen en personeelskosten werden door de overheid gesubsidieerd en activiteitenprogramma's werden vooral gefinancierd uit donaties, fondsen en inkomsten uit eigen activiteiten. Met weinig geld werd veel werk verzet.
Het laatste jaar is echter gekenmerkt door teruglopende inkomsten: fondsen "drogen op" en niet alle door de overheid toegezegde financiën komen uiteindelijk binnen of slechts na geruime tijd. De overheid blijkt geen betrouwbare partner.  • Stichting Limpopo Projects
    Telefoon:l0570l611335
    IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
  • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
  • Laatste update: 07-08-2019