LPProject vanaf 2008 - 2011
    Contacten vanaf 2004 - 2011

    Totaal geldelijke steun € 1883,76
    Kijk op financiële pagina's voor details


Mphambo kleutercrèche


Ver weg in het binnenland in een klein dorp is een ondernemende moeder
begonnen met een crèche voor - vaak alleenstaande - kinderen.
Mphambo is een bijzonder plaatsje en wel om twee redenen:
In 1970 was dit een leeg, verlaten gebied, vlak bij het Kruger Park. Voorbestemd om het centrum te worden van het thuisland Gazankulu.
Van heinde en ver werden mensen (vooral vrouwen en kinderen), die behoorden tot de stam van de Tsonga's, hier gedumpt nadat zij uit andere gebieden, vaak bestemd voor blanken, waren verdreven.
Mphambo is nog steeds een plaatsje in een arm gebied, maar het is bijzonder om te zien hoe mensen zich hier uit het niets een bestaan hebben opgebouwd. Reizigers kunnen hier een paar dagen bij gastvrije lokale families logeren.
De kindercrèche in Mphambo is een project waar met veel enthousiasme iets nieuws wordt opgebouwd. Voor veel reizigers was dit een reden om een bijdrage te geven voor de aanschaf van de meest basale hulpmiddelen.
Zo kwam er in 2008 geld voor dekens om de kinderen warm te houden tijdens kille winterdagen.
In 2009 is een nieuw gebouw neergezet en hebben reizigers het dak gedoneerd.
Voor buitenspeeltoestellen werd toen een gift van € 500,00 ontvangen.
In 2010 is bij het bezoek van een reizigersgroep contact gelegd tussen de Mphambocrèche en de Faranani-trust.
Van Faranani ontvingen we begin 2011 het bericht dat Esther Chuma, de crècheleidster deelneemt aan de educatieve training van Faranani waar zij leert met het materiaal van de speelgoedkisten te werken. Een goed bericht!
In 2011 konden nieuwe speeltoestellen worden aangeschaft dankzij de gift van basisschool De Hoeksteen in Maurik en kon het bestuur twee Faranani speelgoedboxen aanbieden.
Inmiddels zorgt de crèche voor meer dan 100 kinderen.
Eind 2012 hoorden we dat Esther Chuma in oktober 2012 is overleden. Ze voelde zich niet goed en is heel snel daarna overleden. De crèche draait wel door met de twee leidsters die er al werkten. De speeltoestellen zijn nog volop in gebruik en er wordt met het door ons gebrachte speelgoed gespeeld.
Er zijn nu in 2013 een drietal leidsters aan het werk waarvan er een de basisopleiding voor Early Childhood Development heeft gevolgd.


In 2011 bezocht het bestuur de crèche in Mphambo twee maal. Bij het eerste bezoek werd een symbolische cheque voor de speeltoestellen overhandigd aan Esther Chuma en een geschenk van de Koolhovenschool in Tilburg.
Bij het tweede bezoek aan de crèche werden twee speelgoedboxen gegeven met educatief speelgoed van de stichting Faranani.
De boxen konden worden bekostigd dankzij kaartverkoop.



In 2013 is contact gezocht met Khanimamba Trust,een trainingsinstituut in de regio dat trainingen voor crècheleidsters verzorgt. Zij hebben een ambitieus plan opgesteld om de kwaliteit van de Mphambocrèche te verbeteren.
Limpopo Projects gaat zich de komende tijd beraden aan welke onderdelen van het plan zij steun kunnen bieden.

  • Stichting Limpopo Projects
    Telefoon:l0570l611335
    IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
  • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
  • Laatste update: 08-07-2018