Filmimpressies

Onze bezoeken aan Hlanganani


feest

Florence

bezoek

Groep 44 van het jongeren programma zwaait af. Tijd voor de diplomering. Met een feestelijke ceremonie in de grote hal. En Loes en Peter van der Meer zijn er bij als eregasten namens de stichting Limpopo Projects.

Interview met Florence Khosa
(† 03-07-2018), de oud-directeur van Hlanganani over al het werk dat de organisatie verzet. Ook zijn er interviews met jongeren die dankzij het Youth Programme steviger in het leven staan.

We lopen mee met Hlanganani activiteiten:
- thuiszorg voor ouderen,
- een les over aidspreventie,
- computerles voor jongeren,
- voedselverstrekking aan kinderen.

Onze bezoeken aan Khanimamba en Mphambo


trainingscentrum

Queen Baloyi vertelt

Mphambo bezoek

We bezoeken het opleidingscentrum en wonen een tweetal lessen bij: een groepsgesprek over het nut van voorleesmomenten in een crèche, en een les waarbij er gerekend moet worden n.a.v. een praktisch probleem.

Queen Baloyi, de directeur van Khanimamba vertelt over de opbouw en het werk van haar organisatie. Het wordt duidelijk dat we te maken hebben met een veelzijdige organisatie, die een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge kinderen.

Beelden van het bezoek aan de crèche in Mphambo waar speeltoestellen werden geplaatst met geld van onze stichting. Ook werd een geschenk van de Koolhovenschool in Tilburg overhandigd en werden er twee speelgoedboxen gegeven, bekostigd door kaartverkoop.

Onze bezoeken aan Thušanang


mobiele crèche

Betty vertelt

crèchestart

We gaan mee met de ECD-bus naar een afgelegen settlement op een grote boerderij en zien de bijzondere rol die deze mobiele crèche speelt bij de ontwikkeling van kinderen al is het maar voor één dagdeel per week. We bewonderen het team-work van de driekoppige leiding, die per week acht plaatsen aandoet.

Bettie, de hoofdleidster van de Maditaboga, vertelt wat de crèche betekent voor de kinderen en de gemeenschap: Kinderen zijn beter voorbereid op de lagere school en de ouders participeren in de crèche.

We bezoeken Malahela crèche, een crèche die nog een plek moet krijgen in de plaatselijke gemeenschap. Aan het enthousiasme van de leidsters en de kinderen zal het niet liggen. Eén leidster heeft level 1 van de leidstertraining afgerond.

Onze bezoeken aan Shiluvane School


Loes en Theresa

Theresa

klas

We bezoeken de school na de brand, die in 2016 een aantal klaslokalen verwoestte. Ons wacht een feestelijk welkom als dank voor de jarenlange betrokkenheid van Limpopo Projects bij de school en de steun na de brand waarmee nieuwe schoolbanken en een nieuwe laptop konden worden aangeschaft.

Ons bezoek leek het afscheid nemen van Theresa Mgimeti, het hoofd van de school, die in december met pensioen zou gaan. Wij vragen over de toekomst van de school. Er is nog geen opvolger bekend, maar ze hoopt dat die haar werk zal voortzetten. Ze twijfelt er niet aan dat de school zal blijven bestaan.

Dit filmpje geeft impressie van de dagelijkse gang van zaken op school. Ook is er het gesprek met Theresa Mgimeti waarin haar symbolisch de cheque voor een waterpomp werd overhandigd, bijeengebracht de Daltonschool de Horst in Apeldoorn, de protestantse kerk rond het meer van Genève en door vele goede vrienden en bekenden.


  • Stichting Limpopo Projects
    Laatste update: 31-12-2020