peter van den akkerDit is een recent artikel van Peter van den Akker.
Peter is een voormalig journalist van de Wereldomroep. Hij woont al jaren in Johannesburg en was menigmaal onze gastheer als we Zuid-Afrika bezochten.
Wij hebben hem gevraagd om ons met enige regelmaat te informeren over de gebeurtenissen in Zuid-Afrika.
In juni ontvingen we dit artikel.
Johannesburg, juni 2019


ZUID-AFRIKAANSE VERKIEZINGEN; ZWEMVESTEN GEREED!

Verbaasd ben ik niet meer als zo'n harpij van de ANC Vrouwenliga in een radioprogramma met overslaande stem de loftrompet begint te steken over het democratisch centralisme als het nog altijd leidende principe van de regerende partij.

Ook rondom de landelijke verkiezingen die in Zuid-Afrika op 8 mei 2019 werden gehouden vloog het fossiele jargon van de voormalige bevrijdingsbeweging mij weer om de oren. Zo maakte Ace Magashule korte metten met de overduidelijke indruk dat het ANC President Cyril Ramaphosa als stemmentrekker naar voren had geschoven om het gevreesde en verwachte stemmenverlies tot een minimum te beperken. Het ANC, betoogde hij, was geen partij van individuen; alles wat die deed was immers het resultaat van collectieve besluitvorming. Dat het huidige ANC wordt verscheurd door interne verdeeldheid is natuurlijk ook het verzinsel van een het ANC vijandige pers die geen oog heeft voor "robuust debatteren" dat de partij naast het democratisch centralisme nog altijd zo hoog in het vaandel voert.

Hoezeer het ANC als regerende partij zelfs na 25 jaar zo hardnekkig is blijven steken in de heilstaatdenkbeelden van de kameraden Lenin en Stalin; het heeft de partij op 8 mei 2019 toch weer een stemmenmeerderheid van 57,5% opgeleverd.
Gelukkig is de inmiddels ingehuldigde President Cyril Ramaphosa in zijn toespraken tot het volk niet vervallen in die toch eigenlijk niet meer te pruimen revolutionaire prietpraat. Hij noemde man en paard bij wat zijn nieuw aan te treden regering de komende vijf jaar moet gaan bijsturen en dat is wat je noemt geen beknopt boodschappenlijstje. Maar zal het hem ook gaan lukken om corruptie uit te bannen en de economie weer aan te zwengelen met genoeg jaarlijkse groei om daarmee de miljoenen werklozen aan het werk te helpen? Krijg je zoiets wel voor elkaar als leider van een tot op het bot verdeelde regeringspartij?

Bij de bekendmaking van zijn nieuwe kabinet, loste Ramaphosa in ieder geval zijn beloften in om het aantal ministeries wat in te perken en zich te ontdoen van corrupte kameraden die samen met zijn voorganger Jacob Zuma het met blauw zwaailicht en onder politiebegeleiding proletarisch plunderen tot overheidsbeleid wisten te verheffen.
Helemaal schoon schip maken zat er voor Ramaphosa echter niet in. Zo heeft hij voor de lieve vrede de elkaar de tent uitvechtende facties binnen de partij tot bedaren gebracht door de post van adjunct-presidentschap maar toe te bedelen aan David Mabuza, de voormalige premier van de provincie Mpumalanga en allesbehalve van corrupte smetten vrij. Ook moet hij het opnemen tegen de hierboven genoemde Ace Magashule die in weerwil van zijn evenzeer dubieuze reputatie op de belangrijke post van Algemeen Secretaris van het ANC terecht is gekomen.

Daarmee zit Ramaphosa wat je noemt in een spagaat. Hij moet als president namelijk het landsbelang en dat van zijn partij weer op een lijn zien te brengen. Het gekrakeel dat nog maar net een maand na de verkiezingen losbrak over de rol van de Zuid-Afrikaanse Reserve Bank belooft wat dat betreft weinig goeds.
Geheel naar het totalitaire recept waar het ANC nog steeds zo graag soep van wil koken liet Ace Magashule - ongetwijfeld na robuust beraad - aan de pers weten dat de Reserve Bank maar eens onder overheidstoezicht moet worden geplaatst en niet schuw meer moet zijn voor het laten draaien van de geldpersen. De directeur van de Reserve Bank en andere ANC-kopstukken waren er als de kippen bij om de onbesuisde uitspraken van Magashule te weerleggen.
Duidelijk is in ieder geval dat voor de verkiezingen de messen binnen het ANC waren geslepen; nu zijn die getrokken.
Zoals een commentator schreef: "We ain't seen nothing yet."


  • Stichting Limpopo Projects
    Telefoon:l0570l611335
    IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
  • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
  • Laatste update: 09-09-2019