Juni, Juli, Augustus 2017
meer op: www.limpopo.gov.za

16 juni j.l.: Toespraak op Jongeren Dag

De premier van Limopopo, Chupu Mathabatha, hield een toespraak op de 41ste Jongeren Dag op vrijdag 16 juni j.l. Hij herinnerde eraan dat ook jongeren een belangrijke rol speelden in de strijd tegen Apartheid (op 16 juni 1976 kwam de 13 jarige Hector Peterson om door politiegeweld in Soweto in de opstand tegen het verplicht invoeren van Afrikaans als basistaal op school).
Hij benadrukte dat het leven in het Zuid-Afrika van nu -mede door hun strijd- voor gekleurde jongeren veel meer mogelijkheden biedt om vooruit te komen.
In zijn speech tot de aanwezige jongeren op deze herdenkingsdag benadrukte hij het belang van scholing en studie. Hij hield hen voor dat zij "zonder opleiding hun dromen niet kunnen waarmaken".
Tenslotte waarschuwde hij de jongeren om zich niet in te laten met slechte invloeden, zoals het gebruik van drugs.

TBC bestrijding via ECD-centra.

De Early Childhood Development Centra, zoals gesteund en begeleid Thušanang en Khanimamba (onze projecten) kunnen een belangrijke rol spelen in de bestrijding van TBC.
Op 18 juli j.l. werd in Limpopo een nieuw centrum geopend door de Zuid-Afrikaanse vice president Cyril Ramaphosa. Het was ook de 99ste geboortedag van Nelson Mandela. Hij deed een beroep op bedrijven om samen te werken bij de bouw van nieuwe ECD-centra om de opvang en opvoeding te verbeteren van de 900.000 kinderen, die in Zuid-Afrika naar crèches gaan.

Augustus: de 'vrouwen'maand in Zuid-Afrika.

Op 9 augustus 1956 demonstreerden 20.000 vrouwen bij de regeringsgebouwen in Pretoria tegen de uitbreiding van de paswetten, tot dan alleen een verplichting voor mannen. Er werden ook een 100.000 handtekeningen aangeboden. Uiteindelijk werden de paswetten toch ingevoerd voor vrouwen, maar pas 7 jaar later, in 1963.
De tijden zijn veranderd, maar nog steeds is er aandacht nodig voor de positie van vrouwen in Zuid-Afrika. Vrouwen worden nog steeds niet serieus genomen bij het nemen van besluiten. Er is angst om gedood te worden door ontevreden partners, of slachtoffer te worden van mensenhandel en prostitutie.
Premier Chupu Mathabatha hield een toespraak waarin hij benadrukte, dat het de plicht was van de overheid om de historische barrières te slechten, die vrouwen verhinderen volwaardig te participeren in de samenleving. Hij zei: "de tijd is voorbij dat de enige plaats voor vrouwen de keuken is. Zij moeten de ruimte krijgen om, vrij van angst en discriminatie, deel te nemen aan de maatschappij".


premier"Our government will not rest
until all women are able
to enjoy a full and equal share
in economic, social, cultural and political decision making" .  • Stichting Limpopo Projects
    Telefoon:l0570l611335
    IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
  • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
  • Laatste update: 08-07-2018