Het Imbizo Programma
meer op: www.limpopo.gov.za

Imbizo is het Zulu woord voor een door de 'chief' bijeen geroepen consultatiebijeenkomst. Met het Imbizo Programma wil de overheid in contact komen met jongeren en luisteren naar hun klachten. Jongeren klagen over de gebrekkige uitrusting van scholen, fraude met examenpapieren (zo doken er in de omgeving van Giyani opgaven van het wiskunde examen op, gelekt vanuit Gauteng), tekort aan beurzen en werkloosheid.
De bedoeling van deze consultaties is tweerichting verkeer, maar uit de verschillende artikelen blijkt dat niet vanzelf te gaan. In een speciale richtlijn, waarin het begrip Imbizo nog eens wordt gedefinieerd:

 • It is a two-way sharing of information that demonstrates responsiveness to needs, not a one-way address.
 • It is a basis for sustained dialogue between government and people, not gala dinners, key note addresses, ceremonial events.
 • It is a mechanism for fact-finding by government to align services with needs, not internal departmental discussions.
 • It is a direct response to community issues and concerns, not Golf Days or International visits.
 • It reinforces a key pillar of a participatory and consultative democracy.

In een verslag van een jongerenbijeenkomt in Nkowankowa (niet ver van Shiluvane School) kunnen de autoriteiten, waaronder de vice-president Cyril Ramaphosa, niet nalaten de jeugd streng toe te spreken: Ze moeten stoppen met het frustreren van examens, want het ministerie van onderwijs onderzoekt waar tekorten zijn en heeft vorig jaar zelfs vier 'State of the Art' scholen laten bouwen in de regio.
Cyril Ramaphosa zegt in zijn toespraak dat het Imbizo Programme veel te bieden heeft en de overheid wil investeren in de jeugd. Er wordt over gedacht om basisonderwijs gratis te maken en arme jongeren die verder willen studeren financieel te ondersteunen.
De jongeren zelf moeten serieus studeren, de leiding nemen in het vergroten van tolerantie, afschuw uitspreken over het in de brand steken van scholen, bibliotheken en collegezalen en ze moeten vrijwilligerswerk zoeken als er geen werk voorhanden is.
En verder zegt hij nog:

 • Werkloosheid onder jongeren is een wereldwijd fenomeen, dat bestreden moet worden
 • Jonge vrouwen zijn oververtegenwoordigd onder werkloze jongeren. Dit mag zo niet doorgaan.
 • Dit geldt ook voor jongeren met een handicap.
 • Er moet meer lokaal ondernemerschap komen, zodat de miljoenen banen er komen, die nodig zijn.
 • We moeten samen werken om deze geest van ondernemerschap, dat ontmoedigd werd in de tijd van Apartheid, weer te laten ontvlammen.

Dus:

 • Luister naar adviezen, Denk na over je passies en interesses.
 • Leren stopt niet als je de school verlaat of werk hebt gevonden.
 • Zorg voor jezelf en anderen, als jonge man en jonge vrouw: wees verstandig, laat je testen en vrij veilig, vermijdt riskant gedrag, zoals alcohol misbruik en drugs.
 • Nu is het moment om alle mensen serieus te nemen die zich voor jullie inzetten om te zorgen dat er voor jullie een betere toekomst in het verschiet ligt dan voor de vorige generaties.

Mooi ? ! ? !

En dat is exact wat Hlanganani Youth Programme in de praktijk brengt. Voorafgaand aan en in het programma 'kneedt' Rankin de jongeren zodat ze zelf gebruik leren maken van hun bovengenomede eigenschappen en hun eigen kracht.
Jammer dat de overheid dat initiatief nauwelijks ondersteunt.
Zie ook: filmpje interview Florence en jongeren. • Stichting Limpopo Projects
  Telefoon:l0570l611335
  IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
 • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
 • Laatste update: 15-03-2020