Berichten van en over de overheid
meer op: www.limpopo.gov.za

Regeringsverklaring 2019

Premier Mathabatha belooft herstel van geloofwaardigheid van de regering

Toen Mathabatha in 2014 werd gekozen tot premier van Limpopo, was de provincie bankroet. Er was een begrotingstekort van 1.7 miljard Rand (1 miljoen euro) en voor er waren ongedekte uitgaven van meer dan 2.7 miljard Rand (1.6 miljoen euro). Een groot aantal departementen werkten niet naar behoren en waren onder curatele gesteld van de regering in Pretoria.
In februari van dit jaar, in zijn regeringsverklaring, liet hij weten dat er nu een solide financiële basis is voor de overheidsfinanciën. Door de bestrijding van corruptie, grotere efficiency en goed bestuur heeft de regering aan geloofwaardigheid gewonnen.
"We hebben belangrijke stappen ondernomen tegen hen, die betrokken waren bij verspilling van gelden en corruptie en daarbij is het vertrouwen in onze publieke uitgaven vergroot", zei hij.
Voor het eerst in drie jaar is het Departement van Onderwijs weer onder provinciaal bestuur gekomen. "Ik kan met zekerheid zeggen dat onze publieke taken nu worden uitgevoerd op een manier die in overeenstemming is met de verwachtingen en wensen van ons volk", zei Mathabatha. Hij zei ook nog, dat de overheid hard werkt aan het creëren van banen, verbeteringen in het onderwijs, de strjd tegen corruptie en het versterken van de eigen capaciteit voor een betere dienstverlening aan het volk.

Premier wil het vertrouwen van investeerders terugwinnen.

Tijdens de regeringsverklaring in februari zei premier Mathabatha dat de mijnen in Limpopo een belangrijk aandeel hebben in Zuid-Afrika's productie van kolen, koper, diamanten, goud, ijzer, nikkel, platinum, mica en tin.
"Limpopo heeft 147 mijnprojecten in werking en 8 nieuwe locaties met een investeringswaarde van 2.5 miljard Rand en 3000 banen", zei hij. Hij zei ook dat nieuwe investeringen in de Ivanhoe Mine in Mokopane een waarde hebben van 4.5 miljard Rand en dat de mijn volledig operationeel zal zijn in 2024 en naar verwachting voor 25000 banen zal zorgen.
Grootschalige illegale delving heeft een negatief effect op de economie en zorgt voor verminderd vertrouwen bij investeerders.
De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om illegale mijnactiviteiten te stoppen en tot nu toe zijn daar 63 mensen voor gearresteerd.

We hebben alle reden om onze vrijheid te vieren.

De premier van Limpopo sprak op zaterdag 27 april 2019 ter gelegenheid van de 25ste viering van de National Freedom Day. Hij vindt dat de inwoners van Limpopo goede redenen hebben om de hardbevochten vrijheid te vieren, De overgang van Apartheid naar een democratische maatschappij is een succes, zei hij tegen duizenden inwoners afkomstig uit alle vijf districten van de provincie.
Meer dan 1.6 miljoen leerlingen hebben in Limpopo toegang tot vrij en goed onderwijs, inclusief voedsel voorziening dankzij de democratische overheid.
94% van de inwoners in Limpopo, inclusief de mensen in verre afgelegen gebieden, hebben elektriciteit, water en goede sanitaire voorzieningen, iets dat ondenkbaar was tijdens de Apartheid.
De Limpopo Provincial Government doneert 15 Ambulances aan ziekenhuizen elk jaar en het allerbelangrijkste: Limpop loopt vooraan als het gaat om de bouw van nieuwe sociale huurwoningen (van veel betere kwaliteit dan de vierkamer township-huisjes in de tijd van Apartheid). Sinds 1994 zijn er in Limpopo meer dan 43000 gebouwd.
"Als je vindt dat er geen reden is om Freedom Day te vieren, dan begrijp ik niet wat je belangrijk vindt in het leven. Als al deze resultaten niet genoeg zijn om deze dag te vieren,wat dan wel?", vroeg Mathabatha zich af.

  • Stichting Limpopo Projects
    Telefoon:l0570l611335
    IBAN: NL280TRIOl0390l1564l26  (BIC: TRIONL2U)
  • Aantal bezoekers tot nu toe op deze website:
  • Laatste update: 09-09-2019