LPProject vanaf 2008 - 2014
Contacten vanaf 2004 - heden

Totaal geldelijke steun € 9.530,06
Noodsteun na brand in 2017 € 3.813,09

Shiluvane Primary School


Een school met geschiedenis

school

Shiluvane is een oude zendingspost waarvan nu alleen nog ruïnes stille getuigen zijn. Op die plek zette hoofdonderwijzeres Theresa Mgimeti en haar onderwijzers zich in om de school te behouden. De school, die door de Zwitserse Zending in 1870 werd gesticht kon worden herbouwd en voldeed zo aan de eisen van de nieuwe tijd.
Tijdens de reizen "Ontmoetingen rond de Keerkring" werd steeds een bezoek gebracht aan de lagere school in Shiluvane. De ontvangst op de school was een waar feest voor bezoekers en kinderen. Er werd gedanst en gezongen en de gasten mochten niet vertrekken voordat zij een goede maaltijd hadden genoten.

Voorzieningen

De school in Shiluvane telt 264 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar en 5 leerkrachten. Per jaar krijgt de school leerboeken, schrijfmateriaal en 270 Rand (€ 27,-) per leerling waarvan alles betaald moet worden, ook de overheadkosten. De school kent een maaltijdvoorziening, waarin de overheid voorziet.
In 2011 kon dank zij een donatie van Stichting CUCU een overdekte kookplaats worden gebouwd.

voorzieningen
Foto links: De nieuwe kookplek

Foto midden: Uitserveren van de maaltijd

Foto rechts: Nieuwe leermiddelen voor groep 1

Schooluniformen

Hoewel een uniform op de lagere school niet direct verplicht is hebben kinderen uit heel arme families vaak geen fatsoenlijke kleren om naar school te gaan. De Stichting heeft voor de aanschaf van uniformen geld overgemaakt evenals een donatie voor het schoolfonds. Hieruit werd schoolgeld betaald voor kinderen uit arme gezinnen en werden onder meer sportactiviteiten en materialen en extra leermiddelen bekostigd.

Watervoorziening

In 2008 ontving de school een gift van reizigers om een watertank te bouwen, waardoor een regelmatige toevoer van water-onder-druk mogelijk werd. Later is ook door de overheid nog een tank bijgeplaatst.
In 2010 heeft de Stichting een actie gevoerd voor een eigen waterput met pomp, die in 2011 is aangelegd.

Brand

brand Op 16 november 2016 is een deel van Theresa's levenswerk in rook opgegaan. Bij opstootjes tegen het onderwijsbeleid van de regering zijn een aantal lokalen van de school in brand gestoken.
Al snel kwamen er in Nederland extra giften binnen, waarmee de school nieuwe schoolbanken kon kopen en ook een nieuwe laptop, waarop de schooladministratie kan worden bijgehouden.

In 2018 ging Theresa Mgimeti met pensioen. Daarna zijn er geen contacten meer geweest met de school.

  • Voor meer informatie over Shiluvane: kijk ook naar de filmpjes, die bij diverse bezoeken zijn gemaakt of bekijk de berichtgevig over het wel en wee van Shiluvane door de jaren heen in onze jaarverslagen
  • Stichting Limpopo Projects
    Laatste update: 31-12-2020