LPProject vanaf 2011 - heden
Contacten vanaf 2010 - heden

Totaal geldelijke steun € 33.061.19

Thušanang Trust   (voorheen Faranani Trust)


Sinds 2009 hadden wij contacten met de Faranani Trust, een stichting die trainingen verzorgt voor crècheleidsters en de crèches ondersteunt in het noorden van Limpopo. In april 2011 is Faranani opgeheven en overgegaan in Thušanang Trust (Thušanang betekent "elkaar helpen" in het Noord-Sotho en je spreekt het uit als Toesjaanang). Dit is een grote organisatie die zich richt op de ontwikkeling van de plattelandsbevolking in de wijde omgeving van Tzaneen in Limpopo.

Hun voornaamste doel is:
"to empower rural community members through capacity building training. The vision involves sharing of knowledge and skills so that learners of today become the entrepreneurs and leaders of tomorrow. We provide the rod and not the fish".

De belangrijkste activiteiten van Thušanang richten zich op de z.g. Early Childhood Development centres (ECDcentre) oftewel crèches in het gebied. Zij werken momenteel met 171 crèches en begeleiden 267 leidsters.
trainingThušanang beschikt over een trainingscentrum met verblijfsaccommodatie in Haenertsburg. Acht trainsters geven de crècheleidsters training afhankelijk van de behoefte, van deskundigheidsbevordering tot een Early Childhood Development Certificaat, een vervolgtraining en ondersteuning bij hun dagelijks werk in de eigen crèche door scholingsprogramma's voor de ouders, training van de comités, aanleg van moestuinen en het planten van bomen. Het uitvoeren van deze programma's is mede afhankelijk van beschikbare fondsen.

Evenals Faranani maakt ook Thušanang gebruik van het les- en speelmateriaal voor voor-schoolse opvang, dat is ontwikkeld door de stichting Ntataise. Dit instituut ontwikkelt dit materiaal in nauwe samenspraak met werkers in het veld.
Klik hier voor de fotopresentatie van Thušanang en de het Ntataise les en spelmateriaal.

Het werk van Ntataise en Thušanang levert een belangrijke bijdrage aan de groei naar volwaardige crèches op het Zuidafrikaanse platteland. Met eenvoudige middelen en goede training en coaches worden wonderen verricht en er is sprake van een spectaculaire groei van aangesloten crèches met een grote olievlekwerking, ook naar de lagere klassen van het reguliere onderwijs.

leidsterIn 2014 voerden wij een succesvolle actie om steun te kunnen geven aan de opleiding van crècheleidsters.

Thušanang streeft ernaar dat alle crèches waarmee zij werken educatief speelgoed en ontwikkelingsmaterialen hebben. Hiervoor moeten zij echter fondsen werven daar zij van overheidswege alleen gefinancierd worden voor de trainingen die zij geven.
Limpopo Projects heeft haar steun voor speelgoedboxen daarom voortgezet bij Thušanang. Daar weet men welk speelgoed geschikt is en waar het op welk moment het hardst nodig is. Eén van de manieren waarop wij geld inzamelden voor deze "speelgoedboxen" was door de verkoop van wenskaarten met foto's, gemaakt tijdens de Kuvona reizen en de bezoeken van het bestuur aan Zuid-Afrika.
bus
Sinds de zomer van 2016 beschikt Thušanang over een als crèche ingerichte vrachtwagen, waarmee een bezoek wordt gebracht aan afgelegen gebieden waar geen crèches zijn.  • Voor meer informatie over Thušanang en de ECB-bus: kijk naar de filmpjes, die bij diverse bezoeken zijn gemaakt of bekijk de berichtgeving over het wel en wee van Thušanang door de jaren heen in onze jaarverslagen

Gegevens Thušanang

THUŠANANG TRUST
P.O. Box 91Tel.:+27 83 379 5656
HaenertsburgE-mail: info@thusanangtrust.org.za
0730 South Africa.Website:www.thusanangtrust.org.za
  • Stichting Limpopo Projects
    Laatste update: 31-12-2020